Accessibility icon
19.02.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta

PREDMET:  JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA

JADRANKA AFLIĆ, HR-52210 ROVINJ, ŠPANIDIGA 3

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za

  • PROMJENU NAMJENE I UPORABU DIJELA SAMOSTALNE UPORABNE CJELINE – POSLOVNOG PROSTORA UGOSTITELJSKE NAMJENE – CAFFE BAR OZNAČENOG KAO JEDINICA “SL.II 2/4“ U TIP-U 872 U POSTOJEĆOJ ZGRADI IZGRAĐENOJ NA GRAĐEVNOJ ČESTICI ZGR.Č.BR. 3269/5 K.O. ROVINJ U ROVINJU, NA CENTENERU, NA NAČIN DA SE NAVEDENI POSLOVNI PROSTOR PRENAMJENJUJE U STAMBENI PROSTOR (STAN).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

22.02.2018. od 09:00 do 11:00 sati,

na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti br.2, prostorija

br.25 /III kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO
PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE
AKATA
Ivan Begić, dipl.iur.