Accessibility icon
18.11.2018

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i s tim u vezi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno

Pozivamo vas na Javnu raspravu o Prijedlogu III. izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana i s tim u vezi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno, koji će biti izložen na javni uvid u ulaznom holu Gradske uprave (Trg Matteotti 2), u Rovinju od 19. studenog do 4. prosinca 2018. godine svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati i na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr.

Javno izlaganje izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i s tim u vezi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno održat će se utorak 27. studenog 2018. godine u velikoj sali Doma kulture (Trg maršala Tita bb) u Rovinju s početkom u 17.00 sati.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostavljati do 4. prosinca 2018. godine na adresu:

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno

ili upisati u Knjigu primjedbi u ulaznom holu Gradske uprave.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, i koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlog III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i s tim u vezi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno