Accessibility icon
06.11.2020

Izrađen muzeološki koncept kamenoloma Fantazija

Projekt valorizacije kamenoloma Fantazija svakim danom poprima konture svoje realizacije. Nakon pažljivog čišćenja stijena od grafita gotov je i idejni projekt muzeološkog programa i koncepcije s izvedbenim projektom interijera.

Udruga FARO11 je izradila muzeološku koncepciju s izvedbenim projektom za geološki park kamenolom Fantazija-Cava di Monfiorenzo, dok je  Kora Studio dizajnirao eksterijere kontejnera koji će biti postavljeni u sklopu geološkog parka. Prema glavnom projektu predviđeno je postavljanje pet kontejnera za info punkt, sanitarni čvor, te izložbeni prostor.

Opći cilj projekta je doprinijeti unapređenju konkurentnosti turističke ponude valorizacijom prirodne baštine na području Rovinja-Rovigno na način da se do sada ne iskorištavana prirodna baština stavlja u funkciju s ciljem da generira nove turističke sadržaje i doživljaje.

Kamenolom Fantazija je zaštićena lokacija i geološki spomenik prirode još 1986. godine te predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta.

Uređenje kamenoloma Monfiorenzo dio je projekta “geoIST3A – valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude” koji se provodi u suradnji s javnom ustanovom “Natura Histrica”, a financira se putem europskih fondova.