Accessibility icon
15.03.2021

Raspisan Javni poziv za sudjelovanje u programu razmjene likovnih umjetnika sa Gradom Salzburgom

Grad Rovinj-Rovigno u suradnji sa Gradom Salzburgom (Austrija)  nudi mogućnost umjetničke razmjene i radnog boravka u Salzburgu rovinjskim likovnim umjetnicima tijekom mjeseca svibnja 2021.

Naime, naš Grad je sa Salzburgom potpisao Sporazum o sudjelovanju u programu “Artists in Residence” (AIR), svojevrsnu umjetničku razmjenu putem koje će jedan naš umjetnik mjesec dana boraviti i stvarati u Salzburgu, dok će Rovinj-Rovigno ugostiti jednog salzburškog umjetnika, također na mjesec dana.

Riječ je o programu kojeg Odjel za kulturu i obrazovanje Grada Salzburga provodi još od 1986. godine surađujući s raznim gradovima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a čiji je cilj promocija međunarodne kulturne razmijene s gradovima koji njeguju bogatu umjetničku tradiciju.

Pri okončanju postupka Javnog poziva biti će odabran jedan umjetnik kojem će Grad Rovinj-Rovigno dodijeliti stipendiju (uključujući putne troškove) u protuvrijednosti od 800,00 Eura i to na način da se 2/3 iznosa uplaćuje na umjetnikov račun prije odlaska, a 1/3 nakon povratka i predaje izvješća o boravku. Grad Salzburg stavlja na raspolaganje stan i radni prostor besplatno na korištenje.

Salzburg ima bogatu umjetničku i kulturnu povijest koja doseže svjetske razmjere. Dok je Rovinj-Rovigno prepoznatljiv u umjetničkim krugovima zahvaljujući najstarijoj kolektivnoj izložbi na otvorenom na području bivše Jugoslavije te najstarijoj umjetničkoj ljetnoj koloniji, Mozartov rodni grad može se pohvaliti najstarijom Svjetskom ljetnom umjetničkom akademijom u Europi koju je 1953 osnovao čuveni Oskar Kokoschka. U Salzburgu je tijekom stoljeća djelovao niz velikih umjetnika, pisaca i glazbenika.

Prijave na Javni poziv otvorene su do 31. ožujka 2021., a u našem gradu u sklopu programa trenutno boravi i djeluje austrijski umjetnik Peter Brauneis dok je boravak rovinjskog umjetnika koji će biti odabran putem natječaja predviđen za mjesec svibanj.

 

Više informacija na: https://www.rovinj-rovigno.hr/natjecaji/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-programu-razmjene-likovnih-umjetnika-sa-gradom-salzburgom-austrija-u-sklopu-programa-air-artists-in-residence/