Accessibility icon
27.02.2020

Grad Rovinj-Rovigno nastavlja s programom financiranja preventivnih mamografskih pregleda

Rak dojke je najčešći oblik raka kod žena u svijetu. Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo svaka četvrta žena oboljela od raka obolijeva upravo od raka dojke, a tijekom života svaka deveta žena oboljet će od ove zloćudne bolesti.

Rizični faktori koji mogu utjecati na obolijevanje od raka dojke su razni, međutim jedina mjera koja omogućava veće preživljavanje i veće mogućnosti izlječenja je rano otkrivanje kroz redovite preglede. Grad Rovinj-Rovigno, stoga, već dugi niz godina financira programe ranog otkrivanja, odnosno mamografske preglede za žene od 40.-te godine na više.

Pregledi se obavljaju u Radiološkoj ambulanti Doma zdravlja, a za tu se svrhu iz gradskog proračuna izdvaja 70.000 kuna. Besplatni pregledi osiguravaju se za žene koje imaju prebivalište na području Grada Rovinja-Rovigno.