COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
13.11.2019

Dežurne službe Odvodnje Rovinj-Rovigno ispumpavale vodu na Istarskom ipsilonu

Dežurne službe Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. pratile su situaciju na terenu vezano za pogoršane vremenske uvijete. Na Rovinjskom području nije bilo većih intervencija osim uobičajenog pojačanog čišćenja oborinske odvodnje zbog većih i dugotrajnih oborina. Na terenu su intervenirali i rovinjski vatrogasci, djelatnici Lučke uprave i komunalnog poduzeća. Vatrogasci su odradili 12 intervencija uklanjanja vozila sa poplavljenih površina i  uklanjanja debla i grana sa prometnica te jednu intervenciju ispumpavanja podruma.

Na poziv vatrogasaca, službe Odvodnje izašle su na veću intervenciju na Istarski ipsilon odmorište Bale gdje su zajedno sa rovinjskim vatrogascima ispumpavali vodu kako bi što prije omogućili nesmetano odvijanje prometa. Za ispumpavanje vode korištena su specijalizirana vozila sufinancirana sredstvima Europske unije.

Fotogalerija