Accessibility icon
17.02.2021

Gradonačelnik Marko Paliaga održao susret s predstavnicama Udruge umirovljenika

Gradonačelnik Marko Paliaga i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Edita Sošić Blažević održali su godišnji sastanak s predstavnicama Udruge umirovljenika Marijom Pamić Jeromela i Vesnom Milan.

Riječ je o jednoj od najbrojnijih udruga u Gradu, koja okuplja 688 članova, a u čijem sklopu djeluje i Klub umirovljenika koji se sastoji od šest sekcija: zbora „Nuvola“, dramsko-literarnom sekcijom, zdravstvenom sekcijom, grupom boćara i boćarica, a bave se i ženskim pikadom te rekreacijom.

Osim što su sve sekcije izuzetno aktivne te sudjeluju na raznim gradskim manifestacijama, mogu se pohvaliti i brojnim osvojenim priznanjima i nagradama.

S gradonačelnikom Markom Paliaga razgovaralo se, između ostalog, upravo o planovima i aktivnostima za ovu godinu ukoliko epidemiološke mjere budu dopuštale

Obzirom na krizu koju je uzrokovala svjetska pandemija koronavirusa tijekom prošle godine nije bilo moguće održati sve aktivnosti, ponajprije kako bi se zaštitilo zdravlje članova koji spadaju pod rizičnu skupinu, no koncem 2020. nakon potresa koji je pogodio Sisačko-Moslavaču županiju u roku od 24 sata prikupili su donacije članova za potrebite te tako još jednom pokazali veliko srce i nesebičnost u djelovanju.