Accessibility icon
25.09.2019

Grad Rovinj-Rovigno se priključuje građanskoj inicijativi „Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj“

Grad Rovinj-Rovigno prepoznao je važnost građanske inicijative „Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj“ čiji je cilj potaknuti građane, udruge, tvrtke i ustanove da u tri dana diljem Hrvatske na privatnim i javnim površinama zasade što više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju urbanih sredina i istaknuli važnost i brojne dobrobiti urbanog zelenila.

Lokacije javnih površina na kojima će se zasaditi stabla:
◦ Ul. Fažanska – novouređeni parking – 25.10.2019. – 13 stabala
◦ Ul. A. Leme – „DI Mlinovi“ – 25.10.2019. – 1 stablo
◦ Ostale lokacije po dogovoru prema mogućnostima, kontakt: Komunalni servis d.o.o. Rovinj, 052/813-230, komunalniservis@rovinj.hr

Fotogalerija