Accessibility icon
11.01.2021

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

Temeljem članka 10. st.1. toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.25/13 i 85/15) Grad Rovinj – Rovigno objavljuje slijedeću

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

U postupku prijma u službu (Natječaj za prijam u službu objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 104/2020. dana 23. rujna 2020. godine na radno mjesto više stručne suradnice za naplatu prihoda IV u Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda Grada Rovinja – Rovigno, na neodređeno vrijeme, primljena je Gordana Radić iz Rovinja.