Accessibility icon
21.03.2018

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu energetskog pregleda i certifikata poslovnih prostora u vlasništvu grada