Accessibility icon
11.12.2020

Odobrenje potpore za smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade za poduzetnička ulaganja, Lera Rovinj d.o.o.