Accessibility icon
26.02.2021

Obavijest o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda

Obavještavamo sve građane i pravne osobe da je Grad Rovinj-Rovigno preuzeo obvezu utvrđivanja i naplate Naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda sa danom 1. siječnja 2020.godine.

Visina naknade za uređenje voda propisana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine RH“ br.82/10 i 108/13).

Način obračuna ostaje nepromijenjeni, a što znači da ova naknada ne predstavlja novu obvezu plaćanja kao ni novo terećenje.

Sukladno navedenome, od siječnja 2021.godine Grad Rovinj-Rovigno svim svojim obveznicima dostaviti će račune i uplatnice u jednakim vremenskim periodima kao i do sada za komunalnu naknadu, no na istima će osim komunalne naknade biti obračunata i naknada za uređenje voda.

Ukoliko postoji neko dospjelo a nepodmireno dugovanje iz prethodnog razdoblja za komunalnu naknadu ili naknadu za uređenje voda, isto će biti vidljivo na novo dostavljenim uplatnicama.

 

U slučaju dodatnih upita možete nas kontaktirati na:

 

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda
Odsjek za naplatu prihoda

Tel. 052 805-225 i/ili 052 805 218

e-mail:  daria.bilajac@rovinj-rovigno.hr

jelena.kercan@rovinj-rovigno.hr

martina.matohanca@rovinj-rovigno.hr

 

 

S poštovanjem,

 

Grad Rovinj-Rovigno