Accessibility icon
20.03.2020

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem članka 10. st.1. toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.25/13 i 85/15) Grad Rovinj – Rovigno objavljuje slijedeću

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

U postupku prijma u službu (Natječaj za prijam u službu objavljen u „Narodnim novinama“ br. 15/2020. dana 07. veljače 2020. godine) u svojstvu vježbenika na radno mjesto više stručne suradnice u Odsjeku za predškolstvo, školstvo, kulturu i tehničku kulturu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Rovinja – Rovigno, na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest (12) mjeseci, primljena je Majda Jašarević.