Accessibility icon
07.11.2019

Nacrt Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje vijećima nacionalnih manjina