COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
07.11.2019

Nacrt Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje vijećima nacionalnih manjina