Accessibility icon
12.09.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., HR-52210 Rovinj, Trg Na Lokvi 3a

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.b skupine- odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Rovinjsko Selo

izmjene se odnose na katastarske čestice k.č. 230/5, 230/14, 254/2, 258/2, 258/16, 309/9, 837/2, 952/4, 952/5, 1025/28, 1025/41, 1025/57, 1133/1, 1315/6, 1315/27, 1328/1, 1677, 1680/2, 1681/2, 1681/3, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1681/18, 1685/2, 1685/3, 1689/35, 1690/4, 1690/5, 1690/8, 1690/21  i 1695/3 k.o. Rovinjsko Selo.

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.