Accessibility icon
06.11.2020

Proračun po mjeri građana

Strateško i promišljeno provođenje raspodjele gradskih sredstava se ove godine pokazalo važnijim nego ikad obzirom na velik pad prihoda koji je pretrpio Proračun Grada Rovinja-Rovigno uslijed krize uzrokovane koronavirusom.

U određivanju prioriteta pokazala se ključnom odlična suradnja Grada s građanima, udrugama, sportskim klubovima, gradskim poduzećima i ustanovama koji sudjeluju u kreiranju godišnjeg Proračuna. Naime, u određivanju najbitnijih potreba Grad Rovinj-Rovigno uzima najviše u obzir mišljenja, prijedloge i prijave svih građana koje prikuplja zahvaljujući efikasnoj komunikaciji ostvarenoj putem aplikacije Smart Rovinj te preko društvenih mreža i ostalih kanala. Gradska uprava zato nastoji konstantno unaprjeđivati informiranje i komunikaciju s građanima te je tako ove godine uspostavljena i Viber grupa kojom građani pravovremeno primaju obavijesti o radu i aktivnostima Gradske administracije, a aktivirani su i You Tube kanal te Instagram profil kako bi svoje djelovanje približili i mlađim generacijama kako bi ih potakli da aktivno sudjeluju u odlukama koje su važne za Grad.

Kad je riječ o najvažnijim projektima provode se i savjetovanja s javnošću, a kroz mjesni odbor Rovinjskog sela to se naselje razvija prema potrebama i željama vlastitih mještana.

Upravo je zahvaljujući dobrom planiranju Grad Rovinj-Rovigno bez obzira na veliko smanjenje prihoda u proračunu uspio pokrenuti i nastaviti sve kapitalne investicije koje se financiraju iz drugih izvora i za koje su već osigurana sredstva, a koji će zbog svoje strateške važnosti pridonijeti bržem i uspješnijem financijskom oporavku.

Građani mogu pratiti korištenje i namjenu gradskih sredstava putem web stranice rovinj-rovigno.hr te brošure „Proračun u malom“ gdje su im na raspolaganju potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu kojim je omogućena kontrola prikupljanja i trošenja javnog novca radi čega je Grad Rovinj-Rovigno svake godine nagrađen najvišom ocjenom za transparentnost od strane Instituta za javne financije.