Accessibility icon
12.03.2020

Odluka o ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekta

REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA’ DI  ROVINJ-ROVIGNO

             GRADONAČELNIK – IL SINDACO

Klasa: 023-01/20-01/48

Urbroj: 2171-01-02/1-20-4

Rovinj – Rovigno, 12.ožujka 2020.

 

 

 

 

 

Na temelju   Zaključaka sa zajedničkog sastanka gradonačelnika Istarske županije i  Stožera civilne zaštite Istarske županije od 12. ožujka 2020. godine o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 u  Istri, donosimo  slijedeću

 

 

ODLUKU

 

Ugostiteljskim objektima i automat klubovima  u periodu od 13. ožujka do 14. travnja 2020.  ograničava se radno vrijeme do 18 sati.

 

 

 

Načelnik Stožera CZ                                                                          Gradonačelnik

Evilijano Gašpić                                                                                         Marko Paliaga