Accessibility icon
29.04.2021

Grad Rovinj-Rovigno ulaže znatne napore u očuvanje okoliša i prirodne baštine

Čistoća i kvaliteta prirodnih resursa i bioraznolikost našeg područja ovise isključivo o načinu na koji brinemo o okolišu. Priroda nam osim svoje netaknute ljepote pruža ravnotežu koja je potrebna za održavanje života na ovom planetu. Kvaliteta zraka, vode, tla, vegetacije i drugi čimbenici naše okoline uvelike utječu na naše zdravlje.

 

Sadnja drveća i rat plastici

«Kako bi slijedećim generacijama ostavili zdrav i čist okoliš u ovome smo mandatu poduzeli važne korake zaštite naše životne sredine», izjavio je gradonačelnik Marko Paliaga koji je zajedno s građanima, udrugama, ustanovama i javnim službama pokrenuo i niz akcija sadnje mladica stabala na području grada s ciljem oplemenjivanja i obogaćivanja zelenih površina.

Grad Rovinj-Rovigno je ujedno i prvi grad u Hrvatskoj koji je otvoreno objavio rat plastici. Posljednji je korak u tom smislu izbacivanje iz uporabe plastičnih boca u gradskoj upravi.  Za sve djelatnike nabavljene su staklene boce sa neoprenskom zaštitom kao motivacija i znak predanosti smanjenju plastičnog onečišćenja našeg okoliša. Također, plastične čaše automata za kavu zamijenjene su kartonskima. Na taj način, Grad Rovinj-Rovigno namjerava motivirati sve svoje građane da izbace jednokratnu plastiku iz svakodnevne uporabe kako bi pridonijeli njenom smanjenju.

 

Smanjeni utjecaji otpada na okoliš

Osim toga, kako bi se smanjili negativni i štetni utjecaji otpada na okoliš i ljudsko zdravlje Grad Rovinj-Rovigno je dovršio projekt sanacije i zatvaranja prvog polja odlagališta komunalnog otpada Lokva Vidotto koje se koristilo od 2001. godine, a koje je otvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun prestalo s radom.

Vrijednost projekta iznosi 11.819.396,16 kuna od kojih 8.964.011,74 kuna čine bespovratna EU sredstva odobrena putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Valja naglasiti kako je od 2018. godine do danas Grad Rovinj-Rovigno smanjio i količinu otpada odloženog na odlagališta. To je ujedno i zasluga projekta „Otpad odvoji pa održivo gospodari“ koji je kroz edukaciju pomogao u podizanju svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom. Za provođenje projekta Gradu su dodijeljena sredstva EU u iznosu od 440.214,90 kn.

Uređenje parkova i plaža

A kako bi građani mogli na najbolji način iskoristiti blagodati prirodnog bogatstva Rovinja-Rovigno, Grad kontinuirano ulaže u uređenje parkova, šuma i plaža na svom području.

Stoga je u ovom mandatu uređena nova šetnica koja omogućava pristup ulazu u Park šumu Zlatni rt i uvalu Lone sa strane ulice Luja Adamovića. Rovinj-Rovigno je investicijom od oko 90 tisuća kuna dobio još jedan atraktivan i ugodan prostor za boravak na otvorenom obogaćen urbanom opremom i javnom rasvjetom.

Investicijom od gotovo 5.541.250 kn uređena je i plaža Val de Lesso koja je tako dobila novu šetnicu, dječje igralište, stepenište i lakši pristup plaži te hortikulturno uređenje zone.

 

Novi Geološki park

Osim toga, kako bi se do sada zanemarena prirodna baština stavila u funkciju s ciljem da generira nove turističke sadržaje i doživljaje na području grada, u tijeku su radovi na izgradnji geološkog parka Cava di Monfiorenzo – Kamenolom Fantazija u suradnji s Natura Histricom. Ova je lokacija zaštićena kao geološki spomenik prirode još 1986. godine te predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta.

U suradnji s Općinom Kanfanar i Turističkom zajednicom Grada Rovinja-Rovigno, sa iznosom od 1.000.000 kuna očišćena je i obnovljena željeznička pruga Rovinj-Kanfanar koja je tako pretvorena u atraktivnu biciklističku sta zu koja spaja područje Rovinja-Rovigno s područjem Kanfanara, a zadnjih se godina provodilo i uređenje i zaštita lokvi i posebnih područja Cisterna, Palud i Saline.

Glavni je cilj svih provedenih projekta zadovoljiti potrebe građana, te pritom čuvati naslijeđene resurse kako bi i građani i gosti mogli uživati u čarima rovinjskih prirodnih ljepota.