Accessibility icon
20.10.2020

Zapisnik sa 8/20. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno