Accessibility icon
20.10.2021

Zapisnik sa 1/21. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno