Accessibility icon
06.04.2020

Upute za izdavanje e-Propusnice

Na stranici koronavirus.hr, službenoj stranici Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu, objavljena su učestala pitanja i odgovori na iste. U nastavku vam, prema istima, donosimo korisne informacije o e-Propusnicama.

 • Medicinsko osoblje koje posjeduje iskaznice izdane od nadležnih Komora, a koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 nije dužno ishoditi e-Propusnicu, već se mogu kretati temeljem: liječničkih iskaznica izdanih od Hrvatske liječničke komore, članske iskaznice izdane od Hrvatske komore medicinskih sestara, članske iskaznice izdane od Hrvatske ljekarničke komore, članske iskaznice izdane od Hrvatske komore dentalne medicine.
 • E-popusnice nisu potrebne niti pripadnicima žurnih službi (vatrogasci, pripadnici Crvenog križa, pripadnici HGSS-a) koji sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, kad su na dužnosti i u službenim odorama.
 • Taksisti moraju imati propusnicu svog poslodavca ako voze izvan mjesta prebivališta.
 • Osobe koje nisu boravile u svome mjestu prebivališta u trenutku donošenja Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (mnogobrojni su primjeri osoba koje su napustile svoje prebivalište na području Grada Zagreba uslijed potresa te bi se vratili u mjesto prebivališta, a što je i bila preporuka Stožera CZ RH), načelnik Stožera civilne zaštite RH ministar Davor Božinović je na tiskovnim konferencijama pozvao da se vrate u svoja prebivališta. U tim slučajevima imaju osobnu kao dokaz, te stoga nije potrebna propusnica.
 • Za skrb o starijoj osobi (obilazak i donošenje namirnica) koja nije član obitelji, a nalazi se izvan mjesta prebivališta, od nadležnog stožera CZ moraju dobiti propusnice uz razlog „vitalni obiteljski razlozi, pružane skrbi starijim osobama“, a isto vrijedi i za djecu.
 • U slučaju da djeca/maloljetne osobe napuštaju prebivalište s roditeljima koji imaju važeću propusnicu, nije potrebna posebna i za njih. U slučaju da roditelj nema važeću propusnicu, djetetu može propusnicu izdati i liječnik u prijeko potrebnim slučajevima (bolest i slično).
 • Hrvatski državljani koji rade u inozemstvu, stožer CZ na području kojeg osoba ima prebivalište izdaje propusnicu, uz uvjet da osoba uz sebe ima poziv stranog poslodavca.
 • Fizičkoj osobi koja s kopna želi doći na otok, a nalazi se u kategoriji koja može ishoditi propusnicu, propusnica se može izdati u slučaju da je njen dolazak na otok neophodan i neodgodiv, a što obrazlaže u svom zahtjevu stožeru civilne zaštite nadležnom za mjesto planiranog odredišta na otoku (općinski ili gradski stožer civilne zaštite).
 • Poljoprivrednicima, odnosno OPG-ima koji se stožerima civilne zaštite obrate sa zahtjevom za izdavanje propusnice zbog obrade zemlje, tj. obavljanja poljoprivrednih radova izvan područja prebivališta, isti izdaju propusnice. Uputu možete pronaći ovdje.
 • Osobe koje u svojstvu vozača prevoze drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu (npr. otac ili suprug prevozi zdravstvenu djelatnicu s posla odnosno na posao) mora imati propusnicu, a uputa stožerima civilne zaštite jest da takvim osobama istu izdaju.
 • Osobe u kategoriji slobodnih profesija (npr. slobodni fotografi, slobodni reporteri i sl.) ostvaruju pravo na propusnice u cilju obavljaju svojih poslova imaju pravo, ali osobno upućuju zahtjev nadležnom stožeru uz potvrdu poslodavca da su neophodni.
 • Za radnike temeljem ugovora o djelu čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte, a sustav e-Propusnice ne daje poslodavcima mogućnost izdavanja e-Propusnica, e-Propusnice će izdavati stožeri civilne zaštite. E-Propusnice se neće izdavati temeljem pojedinačnih zahtjeva radnika, već je svaki poslodavac dužan podnijeti zahtjev sa svim potrebnim podacima za sve radnike koji rade na ugovor o djelu, a neophodni su mu za rad.
 • Na isti način izdavanje e-Propusnice od stožera civilne zaštite mogu zatražiti i poslodavci koji imaju potrebu za radom studenata koji rade preko Student servisa.
 • Napominje se da je izdavanje e-Propusnica radnicima koji rade temeljem ugovora o djelu i studentima koji rade preko Student servisa iznimka te da se zahtjev može podnijeti samo za one radnike i studente koji su zaista nužni i neophodni za rad određenog poslodavca.
 • Uz odgovornu osobu pojedinog tijela (čelnika tijela), pravo pristupa sustavu za izdavanje ePropusnica imaju osobe koje imaju pravo unosa podataka u Registar zaposlenih (RegZap). Pri tome mogu za pristup sustavu koristiti bilo koju vjerodajnicu koja se koristi u sustavu eGrađani.
 • Svaka osoba zahtjev može, osim kroz sustav ePropusnice podnijeti i na tradicionalan način, direktno instituciji od koje traži propusnicu. Institucije su obvezne kroz sustav izdati, uz ispunjenje pretpostavki iz Odluke, digitalne propusnice.
 • U slučaju da radnik nema elektroničku poštu, poslodavac može ispisati propusnice te ih uručiti radniku.
 • Oni koji kao obrtnici ne koriste sustav ePorezne za izdavanje propusnica trebaju se obratiti lokalnom stožeru civilne zaštite.
 • U pravilu izdavanje propusnica inicira poslodavac. Unatoč tome, zaposlenik može također podnijeti zahtjev za izdavanje propusnice svom poslodavcu.
 • Kod odvjetnika koji su samozaposleni, ispravan put je da prvo predaju zahtjev kao građani, a zatim ga kao poslodavci trebaju odobriti. Alternativno, za njih zahtjev moze odobriti i osoba koja za njih ima ovlaštenja raditi u sustavu ePorezna (npr predaja JOPPD obrazaca).
 • Ukoliko nemate niti jednu vjerodajnicu za pristup sustavu, vjerodajnica ePASS s kojom možete koristiti usluge u sustavu e-Građani razine sigurnosti 2 (uključivši i e-Propusnice), iznimno za vrijeme privremenog ograničenja kretanja, može se zatražiti i putem udaljene procedure koja ne zahtijeva odlazak na šaltere Financijske agencije. Za postupak izdavanja, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: potpisanu Pristupnicu za ePASS  (potpis mora odgovarati onom na identifikacijskom dokumentu) – ista se nalazi na linku-https://epass.gov.hr/Login.aspx te sken identifikacijskog dokumenta korisnika. Dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu e-pošte eposlovanje@fina.hr.
 • Dodatno, u slučaju da pojedine osobe ne mogu pribaviti niti jednu vjerodajnicu, mogu podnijeti zahtjev korištenjem dosadašnjih načina predaje zahtjeva primjerice putem e-mail adrese stožera i liječnika primarne zdravstvene zaštite.
 • Uzmite u obzir da, zbog povećanog broja podnesenih zahtjeva do samog odobrenja može proći određeno vrijeme.
 • Sukladno odluci Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, onemogućen je pristup elektroničkoj usluzi e-Prijava boravišta hrvatskih državljana, kako bi se onemogućile zlouporabe boravišta vezane uz situaciju s pandemijom koronavirusa (COVID-19) i tim povezanim ograničenjem kretanja iz jednog mjesta u drugo. Ministarstvo uprave u komunikaciji je s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske u vezi ponovnog omogućavanja korištenja elektroničke usluge e-Prijave boravišta, te će pravovremeno obavijestiti o ponovnoj aktivaciji usluge. Ostale elektroničke usluge MUP-a u sustavu e-Građani su dostupne.
 • Sukladno odlukama Stožera civilne zaštite, vjenčanja i pogrebi će se organizirati u krugu najuže obitelji, uz nazočnost službene osobe, ali samo pod uvjetom da nitko nema respiratorne simptome. Zahtjev za propusnicu potrebno je podnijeti nadležnom civilnom stožeru – putovanje iz vitalnih obiteljskih razloga.
 • Osiguran je nesmetan nastavak cestovnoga teretnog prometa i nakon 6. travnja. Vozači teretnih vozila mogu se kretati i bez e-Propusnice. U tuzemnom i međunarodnom transportu mogu se kretati bez e-Propusnica jedino ako se nalaze u teretnom vozilu dok obavljaju prijevozničku djelatnost i ukoliko kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata – CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu.

Dodatno, u cjelosti prenosimo upute Ravnateljstvu policije vezane uz kontrolu propusnica:

Točkom III. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj ( Narodne novine br. 39/20 ) propisano je da će napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka od 06. travnja 2020. godine biti moguće samo s e-Propusnicama.

S postupanjem sukladno navedenoj odredbi potrebno je započeti 06. travnja 2020. godine, s time da razdoblje tolerancije za građane koji nisu uspjeli ishoditi e-Propusnice, a izdane su im propusnice temeljem Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 35/2020) bude do 24,00 sata istog dana.

Obavještavamo vas da medicinsko osoblje koje posjeduje iskaznice izdane od nadležnih Komora, a koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 nije dužno ishoditi e-Propusnicu, već se mogu kretati temeljem:

– Liječničkih iskaznica izdanih od Hrvatske liječničke komore

– Članske iskaznice izdane od Hrvatske komore medicinskih sestara

– Članske iskaznice izdane od Hrvatske ljekarničke komore

– Članske iskaznice izdane od Hrvatske komore dentalne medicine

Također e-Propusnice nisu potrebne ni pripadnicima žurnih službi (vatrogasci, pripadnici Crvenog križa, pripadnici HGSS-a) koji sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, kad su na dužnosti i u službenim odorama.

 

Za više informacija posjetite stranicu s najnovijim vijestima o koronavirusu.