Accessibility icon
02.02.2021

Sanacija kanalizacijske cijevi u Ul. Andrea Milossa

U ulici Andree Milossa u tijeku je sanacija fekalne kanalizacije koju provodi Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.. Sanira se glavna kanalizacijska cijev zajedno sa pripadajućim priključcima te sva reviziona okna. Paralelno sa sanacijom kanalizacije odvija se i popločavanje ulice u punoj širini. Radovi se odvijaju u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d.

U planu je također izvođenje radova na sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda djela ulica V. Širole Paje, M. Macana i M. Maretića nakon postupka javne nabave koji će se provesti ovog mjeseca te odabira izvođača.

Završetak izgradnje planira se do kraja 2021. godine. Sveukupno se radi o 445 m’ nove kanalizacijske mreže koja će biti postavljena u trupu ceste, a postojeći dotrajali sustav sanitarne odvodnje koji uglavnom prolazi po privatnim parcelama će se po završetku novog staviti van upotrebe. Svi objekti u području zahvata dobiti će svoje priključno okno koje će se nalaziti unutar privatnih parcela. Po završetku izgradnje ulice će se asfaltirati u punoj širini.