Accessibility icon
26.11.2020

Projekt POS stanova na Štangi dobio građevinsku dozvolu

Ovih je dana ishodovana građevinska dozvola za izgradnju dvije višestambene građevine POS stanova u naselju Štanga.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) iz Zagreba moći će tako uskoro započeti realizaciju 28 stambenih jedinica, dok će Grad pritom sufinancirati projekt zemljištem i komunalnom infrastrukturom. Predviđa se priključenje građevine na pristupnu prometnicu, vodovodnu, kanalizacijsku, elektrodistribucijsku, telekomunikacijsku i plinsku mrežu prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih tvrtki i javnopravnih tijela.

Grad Rovinj-Rovigno ima namjeru nastaviti s projektom izgradnje POS stanova i nakon realizacije dviju planiranih građevina obzirom na velik interes građana – podsjećamo kako su na natječaj za pravo kupnje predmetnih stambenih jedinica pristigle sveukupno 184 prijave –te je u tu svrhu već i otkupljena jedna čestica u istoj zoni.

Podsjećamo da program poticajne stanogradnje omogućuje kupnju prve nekretnine po cijenama koje su znatno povoljnije od onih na tržištu, no za ostvarivanje prava kupnje stana potrebno je u svakom slučaju ispuniti kriterij kreditne sposobnosti.

Važno je i naglasiti kako je Izmjenama i dopunama Zakona o Društveno poticanoj stanogradnji, koje su stupile na snagu u srpnju prošle godine, uvedena desetogodišnja zabrana otuđenja i davanja u najam stanova kako bi se spriječile zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova koji nisu korišteni za rješavanje stambenog pitanja već za ostvarivanje financijske koristi kupca. Uz navedeno, povećana je i maksimalna cijena stana na 1.319,64 €/m2.