Accessibility icon
27.05.2017

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ROVINJA-ROVIGNO