COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
17.10.2019

JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA I DOPUNAMA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA SVETI VID-SAN VEIN I VALBRUNA U ROVINJU-ROVIGNO

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i zaključka Gradonačelnika Grada Rovinj-Rovigno, KLASA/CLASSE:  350-05/17-02/36, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01-19-55 od 15. listopada 2019. godine Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA SVETI VID-SAN VEIN

I VALBRUNA U ROVINJU-ROVIGNO

 

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju-Rovigno bit će izložen na javni uvid, u ulaznom holu Gradske uprave, Trg Matteotti 2, u Rovinju od 25. listopada do 08. studenoga 2019. svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati i na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno rovinj-rovigno.hr.

 

  1. Javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju-Rovigno održat će se utorak 29. listopada 2019. godine u 16.00 sati u velikoj sali Doma kulture, Trg maršala Tita bbu Rovinju.

 

  1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostavljati do 08. studenog 2019. na adresu: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, ili upisati u Knjigu primjedbi.

 

  1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Upravni odjel za prostorno planiranje,

zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno