Accessibility icon
24.07.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOŽICA FLANDER, SI-1000 LJUBLJANA, KOTNIKOVA ULICA 020

1.Poziva se BOLŠEC OLIVIERO iz Rovinja, Zagrebačka br.4 (napomena na povratnici:odselio) upisan kao suvlasnik 1/6 posebnog dijela zgrade označeno brojem 2 i obojeno plavom bojom tip-a 820 koji se sastoji od garaže i drvarnice u suterenu, kuhinje, kupaonice, hodnika, spavaće sobe, spavaće sobe,radne sobe, dnevnog boravka u prizemlju sve u cijelsoti zgrade sl. S,P,T kuće sagrađene na zgrč. 3507 kao i pravo suvalsništva oranice sa 535 m2 i dvorište sa 500 m2 na k.č. 8545/1 upisane u “A” na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • REKONSTRUKCIJU (DOGRDANJA I NADOGRADNJA) POSTOJEĆE GRAĐEVINE STAMBENE NAMJENE, 2. SKUPINE izgrađene na č.3293 i k.č.br.8544/5k.o. Rovinj (Rovinj, Omladinska br.15).

U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake XXXVII-29/17 od 10.2017. godine, glavni projektant Bruno Poropat, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 1787 (ARH – STUDIO za projektiranje, consalting i inženjering u građevinarstvu d. o. o. HR-52210 Rovinj, Sv. Križa 43, OIB 23336482929) – MAPA 1, 2 , 3, 4, 5 i 6 na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

(četvrtak) 02.08.2018 u 10:00 sati,

na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, soba 25/III kat.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.