Accessibility icon
27.07.2021

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GORDAN JURIĆ, HR-52210 Rovinj, ISTARSKA 36

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju (nadogradnju) građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), 2. skupine

na postojećoj građevnoj čestici 10165 k.o. Rovinj (Rovinj, Istarska ulica 36).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.08.2021. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, soba 24.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur., v.r.