Accessibility icon
13.07.2020

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ROVINJA-ROVIGNO održane dana 13. srpnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA’ DI  ROVINJ-ROVIGNO

             GRADONAČELNIK – IL SINDACO

Klasa: 023-01/20-01/48

Urbroj: 2171-01-02/1-20-113

Rovinj – Rovigno, 13. srpnja 2020.

 

 

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ROVINJA-ROVIGNO održane dana 13. srpnja 2020.

 

Na današnjoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno kojoj su prisustvovali gradonačelnik Marko Paliaga, predsjednik Stožera Evilijano Gašpić, te član Stožera Elvis Prenc doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Predsjednik Stožera Evilijano Gašpić izvijestio je prisutne o zabrinutosti koju su izrazili Hitna medicinska pomoć te vrtići s područja Grada radi poteškoća s nabavom zaštitnih maski. Kako bi se osigurala potrebna zaštita u predškolskim ustanovama te HMP odlučeno je da će Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, iz sredstva namijenjenih nabavi zaštitne opreme pribaviti jedan set zaštitnih maski za potrebe djelatnika HMP i predškolskih ustanova Grada.
  2. Slijedom subotnjih događaja u klubu „Steel“ gdje su uočena velika okupljanja radi kojih je došlo do nemogućnosti održavanja propisane udaljenosti između posjetitelja, zatražiti će se od Civilnog stožera Istarske županije donošenje konkretnijih mjera za noćne klubove, te pojačanih kontrola i nadzora poštivanja propisanih mjera.
  3. Traži se propisivanje ograničenja radnog vremena noćnih klubova i ugostiteljskih objekata do 24h od Civilnog stožera Istarske županije. Stožer CZ Grada Rovinja-Rovigno je na sjednici zadužio predsjednika Evilijana Gašpića da dogovori zatraženo s predsjednikom Stožera CZ IŽ, Dinom Kozlevcem.
  4. Odlučeno je da će se zatražiti od Stožera CZ IŽ mišljenje da li špricaljke koje otpuštaju vodenu maglu na ugostiteljskim terasama pogoduju širenju virusa.
  5. Odlučeno da će se izvijestiti Stožer CZ IŽ o učestalim pritužbama građana vezanih za neaktivnost broja Info centra Civilne zaštite Istarske županije 052/352-112 te zatražiti da se isti osposobi ili ukloni iz zaglavlja.

 

Načelnik Stožera CZ, v.r.                                                                          Gradonačelnik, v.r.

Evilijano Gašpić                                                                                         Marko Paliaga

Dokumenti