Accessibility icon
13.03.2019

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama