Accessibility icon
07.12.2020

Ishodovana lokacijska dozvola za novi Vatrogasni dom

Kako bi rovinjskim vatrogascima osigurao što bolje uvjete i primjereniju lokaciju Grad Rovinj-Rovigno pokrenuo je projekt kojim je na području poduzetničke zone Gripole-Spine’ osigurao uvjete za izgradnju novog Vatrogasnog doma za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Rovinja-Rovigno, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, te lokalne Civilne zaštite.

Prošlog je tjedna tako ishodovana lokacijska dozvola za izgradnju. Površina planirane parcele proteže se na 8.048m2, dok sveukupna građevinska bruto površina iznosi 4.131,16 m2.

Zanimljivo je da će Vatrogasni dom osim onih osnovnih imati i prateće sadržaje poput predavaonice te muzejskog prostora.

U prizemlju je planiran garažni prostor za 22 specijalna vatrogasna vozila, a dimenzioniranje prostora izvedeno je na način da se može ostvariti vrijeme da vatrogasci pod punom spremom u vozilu izlaze iz garaže u roku od 1 minute.

U etaži prizemlja biti će smještena spremišta opreme, specijalne opreme, servisni prostori, tehničkih sredstava, praonice, prostor agregata i kompresora te toplinska podstanica.

Na etaži galerije nalaziti će se dodatna spremišta opreme dok je kat namijenjem za uredski prostor sa višenamjenskom dvoranom namijenjenom za predavanja, prezentacije I sl.

Prostori DVD-a nalaziti će se u posebnom dijelu, kao i prostori CZ, arhive grada i područne VZ, a na katu će biti smještene dvokrevetne sobe sa vlastitim kupaonicama za odmor vatrogasaca u smjenama.

Krug vatrogasnog doma imati će fizičku zaštitu od okolnog prostora te posjedovati vanjski parkirni prostor za zaposlenike, posjetitelje i druge korisnike objekta, vanjski operativni prostor, poligon za vježbanje, prostor za pranje vozila, odvojenu hidrantsku mrežu za komercijalnu i operativnu upotrebu te siguran i kvalitetan izlaz odnosno ulaz u krug sa potrebnom signalizacijom, dodatni rezervni izlaz, kao i posebne ulaze, izlaze civilne zaštite, te osiguranje kvalitetnog prometnog rješenja unutar kruga, bez sječenja komunikacijskih pravaca intervencijskih vatrogasnih ekipa.

Također, biti će osigurana pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Podsjećamo kako Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno ove godine kreće i u obnovu voznog parka nabavom novih vozila.

U tu je svrhu Grad Rovinj-Rovigno, na poslijednjoj sjednici Gradskog vijeća, odobrio izdavanje jamstva za zaduživanje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.

Ukupna vrijednost cjelokupne nabave vatrogasnih vozila i opreme iznosi 70.000.000,00 kuna sa PDV-om, dok se učešće Područne vatrogasne zajednice Rovinj za vlastita vozila utvrđuje u iznosu od 11.800.000,00 kuna sa PDV-om. Za područnu vatrogasnu zajednicu Rovinj nabavit će se vatrogasno vozilo platforma, zatim navalno vatrogasno vozilo, šumsko vatrogasno vozilo veliko i jedno veliko tehničko vatrogasno vozilo s kranom.