Accessibility icon
22.01.2021

Grad Rovinj-Rovigno darovao igračke za najmlađe pacijente Specijalne bolnice «Martin Horvat»

Kako bi boravak djece u čekaonici ambulanta  za dječju ortopediju i ambulanta za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i novootvorene sobe za senzornu integraciju Specijalne bolnice «Martin Horvat» Grad Rovinj-Rovigno poklonio je niz edukativnih igrački. Taj su poklon danas uručili ravnatelju bolnice Marinku Radeu gradonačelnik Marko Paliaga i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Edita Sošić Blažević.

Ovom simboličnom gestom na samom početku godine želimo iskazati zadovoljstvo i podršku ovom značajnom projektu Bolnice u čijem su fokusu djeca koja zaslužuju najbolju moguću zdravstvenu skrb.

Zahvaljujući donacijama pojedinih ljudi i trgovačkih društava sa područja Istarske županije u  Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno obnovljeno je i opremljeno 75 m² derutnog prostora u kojima će se odvijati terapija senzorne integracije potrebna djeci s neurorizikom.

U tijeku je i osnivanje Centra za ranu intervenciju, projekta od iznimnog je značaja za neurorizičnu djecu koja su izložena izrazitim poteškoćama tijekom rasta i razvoja, radi čega se nametnula potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava. Grad Rovinj-Rovigno je osigurao Proračunom 30.000,00 kn za rad tima za ranu intervenciju.

Koliko je značajna inicijativa osnivanja Centra za ranu intervenciju najbolje ukazuju podaci rodilišta OB Pula i KBC Rijeka da je na oko 3800 poroda godišnje, oko 300 djece  neurorizično što zahtijeva probir, sustavno praćenje i nadzor, interdisciplinarnu procjenu i nužnost da potrebne usluge dobiju u svojoj lokalnoj zajednici.

Istarska županija osigurala je sredstva za financiranje rada stručnog kadra, a budući da već u samom začetku svoga rada Tim ostvaruje izniman interes što potvrđuje veliki broj prijava, te budući da Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske sufinancira projektiranje budućeg Odjela za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu dječje dobi Specijalne bolnice Rovinj-Rovigno, realizacija Centra mogla bi biti moguća već tijekom ove godine.