Accessibility icon
18.04.2020

Dopuna Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Stožer civilne zaštite RH danas, 18. travnja, donio je Odluku o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH.

I. U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novne br. 35/20, 39/20 i  44/20) iza točke III. dodaje se točka III.a koja glasi:

III.a. Nužna mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj primjenjuje se sve dok postoji ozbiljan rizik od prijenosa bolesti COVID-19, odnosno dok se ova Odluka ne stavi izvan snage.

Na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske može, prije stavljanja ove Odluke izvan snage, ukinuti mjeru iz stavka 1. ove točke za područje pojedine županije ili dijela županije, u kojem slučaju za kretanje na tom području nije potrebna e-Propusnica.

Ako postoje gospodarski razlozi i epidemiološka situacija to dopušta, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske može ukinuti mjeru iz stavka 1. ove točke za područje dvije ili više županija, u kojem slučaju za kretanje na tim područjima nije potrebna e-Propusnica.

Ako Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ukine mjeru iz stavka 1. ove točke, sukladno uvjetima iz stavka 2. i 3. ove točke, može na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite i/ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odrediti provođenje dodatnih epidemioloških mjera.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

Cijelu Odluku pročitajte na poveznici.

Dodajmo također kako se u Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja u točki I riječi “u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke” brišu.

Iz točke V dodaje se točka V a koja glasi: “Ova Odluka primjenjuje se do 04. svibnja 2020. godine”.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

Odluku pronađite ovdje.

Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja potražite ovdje.