Accessibility icon
24.12.2021

Zapisnik sa 7/21. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

Dokumenti