Accessibility icon
01.10.2012

Zapisnik sa 1/12. konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno