Accessibility icon
02.11.2020

Izvrsna kakvoća mora na rovinjskim plažama

Zahvaljujući kontinuiranoj brizi o okolišu te prirodnih morskih resursa Rovinj-Rovigno se i ove godine može pohvaliti visokom kakvoćom mora za kupanje na svojim plažama.

Naime, prema posljednjem izvještaju Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske Županije o kakvoći mora za kupanje u 2020. godini plaže na području Grada Rovinja-Rovigno ocijenjene su najvišom ocjenom.

Monitoring se provodio na 13 mjernih mjesta gradskih plaža te na 23 ostalih plaža na području Grada, a obavlja se svakih 15 dana od 15 svibnja do početka listopada. U tom periodu nisu zabilježena kratkotrajna i iznenadna onečišćenja, a ispitano je ukupno 360 uzoraka u redovnom uzrokovanju s učestalošću od 10 uzorkovanja.

Prema pojedinačnim ocjenama najviše su zastupljene plaže s ocjenom izvrsne kakvoće mora, i to 99,23% plaža, dok je preostalih 0,77% ocjenjeno dobre kakvoće. Kad je riječ o godišnjoj ocjeni izvrsnu su kakvoću imale sve plaže Grada, a od ukupnog broja ispitivanih plaža dobru je kakvoću imala jedino plaža Lone, dok su sve ostale plaže ocjenjene izvrsnom ocjenom kakvoće.

Što se tiče konačne ocjene za period od 2017-2020. sva su mjerna mjesta na kojima je bilo moguće provesti ocjenu ocijenjena izvrsnom konačnom ocjenom

Situacija je metereološki također bila dosta povoljna obzirom na očekivano sunčano razdoblje uz povremenu pojavu kiša koja nije utjecala na kakvoću mora.