Accessibility icon
12.09.2017

Izvješće savjetovanje – Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cijeline Grada Rovinja-Rovigno