Accessibility icon
16.11.2020

Održano javno izlaganje izmjena i dopuna DPU šireg područja Gimnazije

U tijeku je javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno u sklopu kojeg je, u četvrtak 12. studenog 2020., u 17.00 sati, u velikoj sali Doma kulture, održano javno izlaganje za javnost. Glavni razlog ovih izmjena i dopuna DPU-a Gimnazije je usklađenje plana s Generalnim urbanističkim planom grada Rovinja-Rovigno. Do sada nije zaprimljena ni jedna primjedba na prijedlog plana koji je izložen na javni uvid u ulaznom holu Gradske uprave i na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno. Javna rasprava traje do 19.11., do kada je moguće davati pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe. Nakon toga će se izraditi Izvješće o javnoj raspravi, te Konačan prijedlog plana na kojeg je potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kako bi isti mogao biti upućen Gradskom vijeću na usvajanje. Usvajanjem ovih izmjena i dopuna DPU Gimnazije biti će ostvareni nužni uvjeti za realizaciju kružnog raskrižja na križanju ulice Vijenac braće Lorenzetto i Istarske ulice u Rovinju.