Accessibility icon
29.05.2020

U ponedjeljak započinju radovi druge faze popločenja trga sv. Eufemije

Ovog su tjedna započeli pripremni radovi i analize za početak druge faze popločenja trga crkve sv. Eufemije koji će krenuti u ponedjeljak, 1. lipnja.

Nakon što je prošle godine izvedena prva faza radova, kojom je uređen zapadni dio trga i okolnog prostora crkve, površine cca 1000 m2, Grad Rovinj-Rovigno nastavlja s projektom uređenja i izgradnje popločenja oko sv. Eufemije.

U drugoj su fazi predviđeni radovi parternog uređenja, sanacije grobnica (južni dio) prostora crkve sv. Eufemije i javna rasvjeta, površine zahvata cca 550m2.

Izvođač radova je tvrtka «GP Krk d.o.o.» iz Krka, dok će stručni nadzor vršiti tvrtka «Pontifex» d.o.o., iz Pule. Iznos ugovorenih radova je 2.525.737,65 kn sa pdv-om, dok troškovi stručnog nadzora iznose 69.000 kn bez pdv-a. Arheološka istraživanja i nadzor vrši Hrvatski Restauratorski Zavod iz Zagreba, a ugovorena vrijednost  arheoloških istraživanja je 177.200,00 kn.

Podsjećamo kako je projektnom dokumentacijom, uz smjernice i suglasnost Konzervatorskog odjela u Puli, utvrđena kronologija planiranih radova uređenja, koji obuhvaćaju statičku sanaciju potpornih zidova i grobnica, provođenje arheoloških i konzervatorskih istraživanja unutar zone obuhvata radova te završnu sanaciju i realizaciju novog rješenja partera.

Nakon okončanja druge faze radova predviđeno je postavljanje nove vanjske rasvjete pročelja crkve i zvonika sa štednim LED žaruljama neutralne boje svjetla.

Cjelokupno područje zahvata obuhvaća površinu od približno 0,5 ha, a ukupna vrijednost investicije je 7.500.000 kuna. Ovo je samo još jedan u nizu raznih projekata kojima se nastoji na što bolji način očuvati i valorizirati znamenitosti unutar starogradske jezgre.

Fotogalerija