Accessibility icon
19.06.2020

Stožer CZ Grada Rovinja-Rovigno izdao upozorenje o pridržavanju protuepidemijskih mjera

Obzirom na jučerašnju pojavu novih slučajeva koronavirusa u Istarskoj Županiji te na veću fluktuaciju ljudi dolaskom domaćih i stranih gostiju Stožer CZ Grada Rovinja-Rovigno izdao je Upozorenje o obaveznom pridržavanju slijedećih mjera:

 

 1. Fizička udaljenost od najmanje 1,5 metara na svim područjima života i rada ljudi, na javnim površinama, trgovinama, javnim ustanovama, turističkim djelatnostima i ostalim objektima javnog okupljanja, kao i na otvorenim površinama.
 2. Provođenje pojačanih higijenskih mjera u zatvorenim i otvorenim prostorima, osobne higijene, te korištenje dezinfekcijskih sredstava.
 3. Obaveza nošenja zaštitnih maski u svim javnim ustanovama, tržnim centrima i ugostiteljskim objektima, trgovinama i turističkim djelatnostima za zaposlene i za građane, te na misama, pogrebima i vjenčanjima
  Obaveza nošenja zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima javnih ustanova, tržnih centara i ugostiteljskih objekata, trgovinama i turističkim djelatnostima za zaposlene
  za građane, obveza vrijedi na misama, pogrebima i vjenčanjima te u svim zatvorenim prostorima javnih ustanova i trzisnih centara
 4. Strože kontrole na ulazu/izlazu u sve javne ustanove, tržne centre, ugostiteljske objekte, trgovine, crkve, groblja i u objekte turističkog smještaja

 

Ugostiteljskim objektima, djelatnostima trgovine, tržnici te Domu zdravlja, Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ i Domu za starije „Domenico Pergolis“ su izdane posebne preporuke.

Tako se unutar bolničkog kompleksa ograničava i kontrolira kretanje, te se kupalište zatvara za vanjske posjetitelje, a pacijenti se pozivaju na korištenje zaštitnih rukavica i maski.

Prodavači na tržnici moraju koristiti zaštitne rukavice i maske, a nadzor provođenja svih propisanih protuepidemijskih mjera biti će osigurano prisustvom jednog djelatnika Komunalnog servisa.

U Domu za starije posjete će biti svedene na minimum, dok se štićenici mogu zadržavati jedino u krugu Doma, a posjete su dopuštene uz korištenje zaštitnih rukavica i maski.

 

Radi sprječavanja mogućnosti pojave i širenja infekcije ugostiteljski objekti i djelatnosti trgovine upozoreni su da:

 

 1. Na ulazu obavezno mora biti dostupno i vidno označeno dezinfekcijsko sredstvo za ruke

 

 1. Na vidnom mjestu istaknuti posebne preporuke i upute HZJZ sa posebnim naglaskom na održavanje fizičke distance od minimalno 1,5m

 

 1. Koristiti maksimalno materijal za jednokratnu upotrebu, a sve ostale površine češće dezinficirati uključujući, kolica, isprobanu odjeću, jelovnike, kvake na vratima, tipkovnice i slične predmete i površine

 

 1. Potrebno je pojačano održavati čiste sanitarne čvorove

 

 1. Preporučuje se i što više koristiti bezgotovinsko kartično plaćanje

 

 1. Radi maksimalne zaštite kupaca i gostiju preporuka je da zaposlenici koji dolaze u kontakt sa gostima i kupcima nose maske koje prekrivaju usta i nos i zaštitne rukavice, te da im je stalno na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo

 

 1. Preporučuje se da djelatnici izmjere temperaturu prije dolaska na posao i kod svake pojave respiratornih smetnji telefonski jave poslodavcu i svom liječniku.

 

 1. Potrebno je primijeniti sve preporuke izdane od strane HZJZ-a.

 

 

Grad Rovinj-Rovigno će putem komunalnih redara vršiti strože kontrole kako bi se osiguralo pridržavanje mjera, a sve s ciljem postizanja da naša Županija postane opet „corona free“ zona.