Accessibility icon
03.01.2018

Senzacionalno otkriće podno crkve Sv. Eufemije: ispod zemlje otkrivena crkva Sv. Mihaela Arhanđela

Vrh otočnog brda na kojem je u između III. i V. stoljeća nastao Rovinj, područje je od posebnog povijesno-arheološkog interesa. Naime, tada je izgrađena prva župna crkva, a u oko crkve se nalazilo i prvo rovinjsko groblje koje se koristilo do XVIII. stoljeća. U srednjem vijeku, pokraj crkve posvećene Sv. Jurju i Sv. Eufemiji, izgrađene su još tri crkve: Sv. Mihaela Arhanđela, Sv. Roka i Sv. Ursule. Kasnije, 1673. godine, na vrhu ulice Grisia, pored katedrale, podignuta je i crkvica Sv. Josipa.

1720. godine, obzirom da je stara župna crkva bila u vrlo lošem stanju, tadašnje je Gradsko vijeće odlučilo istu obnoviti kako bi bolje odgovarala važnosti koju je Rovinj tada imao u venecijanskoj Istri, što je rezultiralo rušenjem crkvica Sv. Roka i Sv. Ursule kao i crkvice Sv. Mihaela Arhanđela.

Projekt parternog uređenja trga Svete Eufemije započeli smo 2015. godine, a uključuje dvije odvojene faze: prvo sanacija zapadnog dijela groblja, a zatim južnog dijela. S obzirom da se ispod ovog posljednjeg dijela nalaze brojne grobnice, kao i crkvica Svetog Mihaela Arhanđela, predviđeno je detaljno arheološko istraživanje ovog područja.

Iako se znalo da se podno crkve nalazi ukopana crkva Sv. Mihaela Arhanđela, njezino ponovno otkriće prilikom arheoloških sondiranja bila je prava senzacija!

Zadatak budućih arheoloških istraživanja je detaljnije istraživanje i studija svih povijesnih aspekata i arhitektonskih struktura ove podzemne crkve, koja je na regionalnoj razini svakako jedinstvena i koja krije još puno tajni koje se tek trebaju otkriti, valorozirati i približiti znanstvenicima i široj javnosti.

Za sada, želimo sa vama, poštovani sugrađani, podijeliti nekoliko interesantnih fotografija.

Fotogalerija