Accessibility icon
02.02.2021

Rovinjske Talijanska srednja škola i SŠ Zvane Črnje nižu uspjehe u književnim projektima

Talijanska srednja škola Rovinj-Rovigno uspješno je ušla u godinu čitanja sudjelujući u dva književna projekta koje je pokrenula Hrvatska mreža školskih knjižničara.

U prvome, kvizu znanja „Mreža čitanja”, donedavnog naziva „Čitanjem do zvijezda”, sudjelovalo je pet učenica ove škole: Zea Aleksić, Daniela Jakominić, Iris Bolšec, Korana Hamer i Sarah Iurzola. Sve su učenice uspješno odgovarale na pitanja te stekle uvjete za sljedeću, regionalnu razinu kviza koja će se održati u ožujku.

U sljedećem, novom projektu Hrvatske mreže školskih knjižničara naslovljenom „Lektira na mreži”, sudjelovali su učenici Talijanske srednje škole Rovinj i SŠ “Zvane Črnje”.

Riječ je o projektu koji promiče suradnju školskih knjižničara i nastavnika hrvatskoga jezika te potiče rad s učenicima na kreativnim projektima,  podrazumijeva novi pristup lektirnom djelu.

Projekt se sastoji od četiri faze. Zadatak svake faze projekta je čitati jedno od tri ponuđena književna djela i prikazati ga kreativno u zadanom digitalnom alatu.

U projekt su se iz Talijanske srednje škole, uz školsku knjižničarku i nastavnicu hrvatskog jezika, uključile učenice drugog razreda: Lara Apollonio, Dorotea
Gorski, Emma Brenelli, Letizia Turcinovich i učenice trećeg razreda: Iris Bolšec, Lavinia Jelena Terzić, Daniela Jakominić, Korana Hamer i Kiara Maurović.

Kreativne učenice prikazivale su djela svjetske književnosti: Sofoklovu Antigonu, Shakespeareova Hamleta i Orwellovu Životinjsku farmu.
Rad učenice Korane Hamer u drugom je krugu ocijenjen kao najbolji i dospio je na prvo mjesto, čime je ova Škola ušla u finalni, četvrti krug, u koji se plasiraju samo po pet najboljih radova iz svake tri provedene faze natjecanja. I rad učenica II. razreda ušao je u 15 najboljih.

Iz SŠ “Zvane Črnje” u prvoj fazi projekta, rad kojega su izradile učenice 2.a razreda, Marija Kovačević i Matea Radolović ,plasirao se među prvih pet na nacionalnoj razini.

Nadalje, u drugoj fazi projekta među pet najkreativnijih radova na nacionalnoj razini pronašla su se dva uratka učenika ove škole. Uz prethodno spomenute učenice koje su ponovno briljirale i ušle u finale, tu su svoje mjesto pronašli i učenici 2.d. razreda, Lara Kukec i David Trstenjak.

Fotogalerija