Accessibility icon
14.05.2021

Platou župne crkve sv. Jurja i Eufemije vraćeni su izvorni elementi i stari sjaj

U gradu Rovinju trenutno boravi oko 3000 turista koji imaju priliku doživjeti najznačajniji spomenik grada, župnu crkvu sv. Eufemije u punom sjaju obnovljenog platoa.

Prva faza radova obuhvatila je obnovu zapadnog dijela platoa, a prošle godine započeta je obnova južnog dijela, iznimno bogatog arheološkim nalazima što je utjecalo na zahtjevnu i dugotrajnu obnovu. Danas, nakon izvedenih radova s ponosom predstavljamo rezultate obnove i valorizacije vrijednih nalaza koje su omogućili multidisciplinarni pristup i suradnja nadležnog Konzervatorskog odjela iz Pule, Ministarstva kulture i medija RH, državnog tajnika Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatskog restauratorskog zavoda, izvođača i projektanata s gradom Rovinjem i župom sv. Jurja i Eufemije.

Uređenjem južnog platoa ispred župne crkve potvrđeno je postojanje arheoloških struktura i arhitektonskih elemenata koji su primjereno zaštićeni i valorizirani te sukladno tome i prezentirani. U tu su svrhu iskorištene postojeće kamene ploče i to za naglašavanje najznačajnijih povijesnih elemenata u prostoru kao što su crkva sv. Mihovila arkanđela, grobnice uz južnu fasadu župne crkve, grobnica Giovannija Battiste Basilisca iz 16. stoljeća te rekonstrukciju prve stepenice ispred glavnog ulaza u župnu crkvu. Za preostali dio upotrijebljen je novi, visokokvalitetni kamen kirmenjak koji je obradom i dimenzijama prilagođen zatečenim kamenim pločama.

Konzervatorsko-restauratorskim radovima obnovljene su postojeće kamene ploče s natpisima u opločenju te je rekonstruirana povijesna pasica, a prezentirane su i novootkrivene kamene poklopnice grobnica.

Ovim je zahvatom eliminirana arhitektonska barijera te je površina cijelog platoa postala dostupna svim posjetiteljima, uključujući i one smanjene pokretljivosti.  Na taj je način površina oko župne crkve obuhvaćena u jedinstvenu prostornu i funkcionalnu cjelinu.

Radovima na južnoj strani utvrđene su ranije faze izgradnje platoa. Riječ je o dijelu čija je izgradnja započeta istovremeno s crkvom 8. svibnja 1725. godine, a dovršena u prosincu 1736. godine. Onodobni način ukopavanja uvjetovao je arhitektonsko oblikovanje grobnih struktura, a posljedično i izgled prostora oko župne crkve koja se nalazi na mjestu nekadašnje crkvice sv. Jurja. U 10. je stoljeću započeta izgradnja nove trobrodne crkve s izbočenim apsidama koja je preuređena na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće. Sukladno željama stanovnika grada čiji je broj izrazito porastao u 18. je stoljeću uslijedila je opsežna obnova, za čije su potrebe u neposrednoj blizini srušene postojeće crkvice sv. Roka, sv. Uršule i sv. Mihovila arkanđela.

Podzemni ostaci crkve sv. Mihovila arkanđela sačuvani su do danas jer se rušenju protivila istoimena bratovština te su korišteni kao grobnica i kosturnica za pokojnike bratovštine.

Kako bi se ovaj izuzetno rijedak primjer podzemne strukture u skorijoj budućnosti mogao predstaviti javnosti, izvedena je statička sanacija svodova crkve sv. Mihovila, a tijekom obnove popločenja stvoreni su preduvjeti za izgradnju pristupnog predprostora.

Također je izvršena i sanacija podzemnih struktura 17. i 18. stoljeća, a novootkrivena nadgrobna ploča s kamenim okvirom bogato ukrašena natpisom i obiteljskim grbom Giovannija Battiste Basilisca iz 16. stoljeća preuzeta od strane Arheološkog muzeja Istre gdje je u tijeku izrada dokumentacije planiranih konzervatorsko-restauratorskih radova ploče.