Accessibility icon
25.03.2021

Obnova i revitalizacija poluotoka Punta Muccia

Javna ustanova „Natura Histrica“ u suradnji s Gradom Rovinj-Rovigno prijavila je  2018.g. projekt obnove i revitalizacije dijela parka bolnice „dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia, na II. natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Sukladno potpisanom Sporazumu od 13.7.2018. između Grada Rovinja-Rovigno i JU „Natura Histrica“, izrađen je Idejni projekt obnove i revitalizacije dijela parka bolnice “dr. Martin Horvat” – Punta Muccia, koji je predstavljao temelj za prijavu na prethodno spomenuti natječaj.

Dana 16.9.2020., JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) potpisali su Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 702.562,50 kuna.

Predmetni zahvat dio je  navedenog parka na površini od cca 12 ha (uključujući i obalu).

 

Park – šuma bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “prim. dr. Martin Horvat” nalazi se na poluotoku Muccia smještenom sjeverno od grada Rovinja-Rovigno.

Kompleks bolnice „dr. Martin Horvat“ ima status preventivno zaštićenog kulturnog dobra, nepokretno kulturno pojedinačno dobro oznake P-5266.1.

Poluotok Muccia prema Upisniku zaštićenih područja spada u značajni krajobraz “Rovinjski otoci i priobalno područje” kojim se obuhvaćaju svi naseljeni i nenaseljeni otoci, kao i uže priobalno područje

 

Unatoč dugogodišnjoj zapuštenosti i vremenskim neprilikama koje su ga kroz povijest poharale,  prostor je i dalje atraktivan te je nužno provesti određene mjere revitalizacije. U tu svrhu je 2010. godine izrađena studija s prikazom stanja koja predlaže mjere uređenja za šumu (čišćenje i proreda sastojina, poticanje razvoja ciljanih stablašica osiguranjem boljih uvjeta, poslovi zaštite od štetnih organizama i požara) te uređenje parka  pred bolnicom za koji mjere uređenja uključuju uklanjanje sušaca i slabo vitalnih jedinki stablašica, uklanjanje korovskih vrsta, sadnja novih sadnica, zaštita stabala i mjere njihovog održavanja, obnova staza i unos urbane opreme.

 

Obnova i revitalizacija provest će se kroz sljedeće zahvate:

  1. Uređenje postojećih staza i šetnica – rekonstrukcija izvornih staza i šetnica, niveliranje tla po potrebi, minimalno proširivanje radi usklađivanja sa suvremenim standardima i prilagodbe potrebama ciljanih korisnika;
  2. Obnova ograde na stazi oko poluotoka Punta Muccia – zamjena dotrajalih dijelova ograde te postavljanje novih dijelova ograde gdje se to pokaže nužno iz sigurnosnih razloga;
  3. Postavljanje urbane opreme duž staze – postavljanje novih koševa za otpad i klupa;
  4. Dizajn i izrada edukativno – informativnih tabla s ciljem pružanja informacija o predmetnom području.

 

Ovim projektom doprinosi se ostvarenju i poštivanju zakonskih i drugih obveza vezanih uz okolišne ciljeve na način da upravljanje zaštićenim kulturnim dobrom (nepokretno kulturno dobro, nepokretno kulturno pojedinačno dobro) oznake P-5266  podrazumijeva provođenje niza mjera i aktivnosti potrebnih za dugoročno očuvanje prirodnih i drugih vrijednosti navedenog područja.

Sve staze vode prema najvišoj točci poluotoka Muccia gdje se nalazi kameni vidikovac dr. Karla Luegera.

 

Nakon obnove parka-šume staza će biti opremljena komunalnom opremom info tablama sa smjerokazima i  tablama s edukativno-informativnim sadržajem.

 

Novo uređeni prostor kod Bolnice „prim. dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia bit će javno dostupan pacijentima i posjetiteljima bolnice,  stanovnicima grada Rovinja, okolnih mjesta kao i turistima. Prostor će imati rekreacijsku, turističku i zdravstvenu funkciju.  Predložena  park-šuma svojim posjetiteljima pružat će slijedeće motive za dolazak: odmor i oporavak, sportska rekreacija,  edukacija te užitak i zabavu. Korisnici projekta moći će provoditi rekreacijske aktivnosti (šetati, trčati, voziti bicikl ) i obrazovne aktivnosti (školski izleti i edukacijski program).

 

Povijest:

Zahvaljujući brojnim donacijama i pokroviteljstvu nadvojvotkinje Marie Theresie, 1888. godine podignuto je Morsko lječilište Seehospiz Maria Theresia. Bolnički kompleks paviljonskog tipa zamišljen kao morsko lječilište predvidio je i kvalitetno oblikovan krajolik uređivanjem parkovne arhitekture te je bolnica uklopljena u simetrički oblikovan park okružen poljima i maslinicima.

Paralelno s gradnjom bolničkog kompleksa uređivan je i namjenski park, a na najvišoj točki poluotoka Muccia izgrađen je vidikovac.

Prvu skicu parka izradio je arhitekt bolnice Wilhelm Stiassny (1842. – 1910.) dok je plan sadnje izradio Josef Laube “mornarički vrtlar”, inače poznat i po izradi plana za Mornarički park u Puli.

U povijesnom planu iz 1910.godine jasno je vidljiva prostorna distinkcija parka na dvije veće cjeline prepoznatljivih stilskih obilježja i to:

  • Historicistički park s obilježjima secesije u neposrednom okruženju paviljona bolnice kojeg karakterizira geometrijska pravilnost i ornamentika,
  • Park oblikovan u slobodnom pejzažnom stilu (Klein Landschaft Stil) na poluotoku “Muccia” kojeg karakteriziraju obalna šetnica, šumski putevi između šumskih površina i maslinika koji vode do vidikovca s ulogom i funkcijom artikuliranja ugođaja za šetnju i rehabilitaciju u prirodnom prostoru.