Accessibility icon
04.09.2020

Napreduju radovi na sanaciji odlagališta Lokva Vidotto

U svrhu smanjenja negativnih i štetnih utjecaja otpada na okoliš i ljudsko zdravlje Grad Rovinj-Rovigno je početkom lipnja započeo sanaciju i zatvaranje  prvog polja odlagališta komunalnog otpada „Lokva Vidotto“. Dinamika izvođenja radova izvodi se prema ugovorenim rokovima te su tako uspješno dovršene sljedeće aktivnosti:

 

o provedeno je iskolčenje

o izvedeno je čišćenje okolnog terena

o izveden je široki otkop odloženog otpada

o izvedeno je polaganje geosintetičkih materijala na tijelu odlagališta, te su isti prekriveni prvim rekultivirajućim slojem debljine 30-50 cm

o izvedena je hidrantska mreža, postavljeni hidranti i hidrantski ormarići

o izvedena je oborinska kanalizacija

o izveden je upojni dren

 

Trenutno je u tijeku ispitivanje funkcionalnosti hidrantske i oborinske mreže i izrada preostalog djela rekultivirajućeg sloja.

 

Riječ je o odlagalištu koje se koristilo od 2001. godine, a koje je otvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun prestalo s radom jer se sav prikupljeni miješani komunalni otpad sa područja Grada Rovinja-Rovigno, općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj putem pretovarne stanice Lokva Vidotto odvozi na Centar Kaštijun.

 

Stoga je na toj lokaciji planirana izgradnja objekata za gospodarenje otpadom čija je realizacija podijeljena u sedam faza, od kojih se trenutna odnosi na zatvaranje i sanaciju prvog polja odlagališta, što uključuje formiranje tijela odlagališta, ublažavanje pokosa i preslagivanje otpada prema kotama iz projekta, te prekrivanje odlagališta završnim pokrovnim sustavom, kao i izvedbu obodnog kanala oko tijela odlagališta, sustava pasivnog otplinjavanja i dijela hidrantske mreže oko odlagališta, te krajobrazno uređenje uz biološko rekultiviranje.

 

Sanacijom odlagališta smanjiti će se negativni utjecaji otpada na prirodne resurse, pogotovo kad je riječ o onečišćenju površinskih i podzemnih voda, tla i zraka i o efektu stakleničkih plinova, a također će se smanjiti i rizici za ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta otpada.

 

Procijenjena vrijednost projekta je 11.819.396,16 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi su maksimalno 10.545.896,16 kuna od kojih iznos od 8.964.011,74 kuna (85%) čine bespovratna EU sredstva odobrena putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali iznos od 1.581.884,42 kuna (15%) sufinancira Grad Rovinj-Rovigno. Ukupna vrijednost za sve usluge i radove ove faze projekta iznosi 7.107.840,13 kuna sa PDV-om. Predviđeno razdoblje trajanja projekta je od 22. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020.

 

Radove izvode poduzeća «Kostak» i «Opera Group», dok nadzor vrši tvrtka «Učka Konzalting», uslugu promidžbe i vidljivosti pruža tvrtka «Peternel grupa d.o.o.», a usluge upravljanja projektom i tehničke pomoći povjerene su tvrtki «Pontifex». Završetak radova predviđen je za studeni, te u prosincu ishodovanje uporabne dozvole.

Fotogalerija