Accessibility icon
29.07.2022

Napreduju radovi na izgradnji POS stanova u Rovinju-Rovigno

Gradonačelnik Marko Paliaga obišao je jučer gradilište POS stanova u pratnji predstavnika Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, direktora Dragana Hristova i pomoćnice direktora Josipe Tokić. Radovi na izgradnji dviju zgrada teku planiranom dinamikom te se njihov završetak očekuje početkom 2023.

Već bi slijedeće godine stoga u zgrade trebalo useliti 28 stanara i obitelji koje su na listi prvenstva za kupnju stanova. Izgradnja je započela sredinom rujna 2021. godine kad je na lokaciji svečano postavljen kamen temeljac.

Trenutno su na gradilištu POS-a izvršeni svi armiranobetonski, zidarski i krovopokrivački radovi, postavljena je sva fasadna stolarija te je izveden kompletan razvod instalacija osim plina.

U građevini A postavljena je sva keramika unutar stanova, te su u tijeku soboslikarski radovi, razvod plinskih instalacija i postavljanje fasade. U građevini B se trenutno izvode soboslikarski radovi i postavljenje fasade.

Gradilište dviju višestambenih građevina nalazi se u naselju Štanga, a unatoč porastu cijena u građevinskom sektoru realizacija investicije koju provodi APN bila je moguća zahvaljujući Gradu Rovinj-Rovigno koji se, osim što je osigurao građevinski teren i potrebnu infrastrukturu, obvezao sufinancirati navedenu izgradnju dodatnim iznosom od 3.874.968,19 kuna te se odreći potraživanja za komunalni doprinos, kao i prava na naknadu za ustupljeno zemljište i njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom.

«Riječ je o značajnoj i izuzetno korisnoj investiciji u budućnost našeg grada kojom našim mladim građanima osiguravamo uvjete za život i ostanak u vlastitoj sredini.

Cilj nam je nastaviti kontinuirano graditi nove zgrade prema POS programu kako bi naši građani u svakom trenutku imali mogućnost kupnje prve nekretnine po povoljnijim uvjetima», izjavio je gradonačelnik Marko Paliaga.

U suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u ožujku je održana prezentacija POS stanova, u travnju je utvrđena Pročišćena konačna lista reda prvenstva, a u svibnju su kandidati pozvani na odabir stanova.

Cijena stambenih jedinica će po dovršetku realizacije iznositi 1.350 eura po kvadratu, što je daleko povoljnije od tržišnih cijena stambenog kvadrata na području grada. Svaka zgrada broji po 14 stanova površine od oko 2000 m2 zajedno sa parkirnim mjestima i spremištima.  Ukupna vrijednost investicije iznosi 24 milijuna kuna, od čega je 5 i pol milijuna kuna pokriveno poticajnim sredstvima Republike Hrvatske.

Riječ je o važnom projektu kako za grad, tako i za buduće stanare, mahom mlade obitelji koje nisu još riješile stambeno pitanje.

Važno je i naglasiti kako je Izmjenama i dopunama Zakona o Društveno poticanoj stanogradnji  uvedena desetogodišnja zabrana otuđenja i davanja u najam stanova kako bi se spriječile zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova koji nisu korišteni za rješavanje stambenog pitanja već za ostvarivanje financijske koristi kupca.