Accessibility icon
03.04.2024

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DRAGAN BELAJIĆ, HR-52210 Rovinj, Braće Pesel 27

 

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju (izvedba krovne kućice) posebnog dijela zgrade (stana u potkrovlju) oznake „P“ ,u zgradi mješovite namjene (stambeno poslovnoj), 2.b skupine, izgrađene na katastarskoj čestici broj *3231/3 k.o. Rovinj (Rovinj, Braće Pesel 27).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.04.2024 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, soba 35.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

  Olga Brana Tesar, dipl.ing.arh.