Accessibility icon
02.09.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., HR-52210 Rovinj, Trg Na Lokvi 3a

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.b skupine -sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja gospodarske zone Gripole u Rovinju

na katastarskim česticama k.č. 8832/8, k.č.8833/10, k.č. 8921/5, k.č. 8922/11, k.č. 8843/4, k.č. 8842/2, k.č.8841/2, k.č.8921/6, k.č.8921/11, k.č. 8921/9, k.č.8941/5, k.č.8955/4, k.č.8955/3, k.č.8954/2, k.č.8943/2, k.č.8952/2, k.č.8952/1, k.č.8967/3, k.č.8950/3, k.č.8948/4, k.č.8948/5, k.č.8949, k.č.8967/2, k.č.8921/1, k.č.8848, k.č.8852, k.č.9863/2, k.č.8914/5, k.č.8914/4, k.č.8947/8, k.č.8945/4, k.č.9685/13, k.č.9861/7, k.č.9019/2, k.č.9018, k.č.9019/1, k.č.9016, k.č.9024, k.č.9021, k.č.9025/2, k.č.9689/18, k.č.8905, k.č.8906, k.č.8947/2, k.č.8947/4, k.č. 8947/5, k.č.8920/2, k.č.8917/2, k.č.8908, k.č.9022, k.č.8833/4, k.č.9685/11 i k.č.9685/20 k.o. Rovinj (Rovinj, gospodarska zona Gripole).

2.U uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, potrebno je postupiti prema uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH, te svoj dolazak u prostorije Gradske uprave unaprijed najaviti putem maila: ivana.matijevic.horvat@rovinj-rovigno.hr ili telefona 052/805-208

3.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.09.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III.kat, soba br.26, uz prethodnu najavu.

4.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

5.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.