Accessibility icon
15.07.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIRANDA TOMAŠEVIĆ

HR-52210 Rovinj, MONFIORENZO 48

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 8677/20 (nastala od k.č.br. 8677/20 i dijela k.č.br. 8677/3) k.o. Rovinj (Rovinj, naselje Monfiorenzo).

2.U uvjetima proglašene pandemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, potrebno je postupiti prema uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH, te svoj dolazak u prostorije Gradske uprave unaprijed najaviti putem e-maila: senada.sejfo@rovinj-rovigno.hr ili na br. tel. 052/805-272.

3.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.07.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III osobno ili putem punomoćenika, uz prethodnu najavu.

4.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

5.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Senada Sejfo, dipl.ing.arh.