Accessibility icon
03.10.2018

Izabran novi gradonačelnik i njegovi zamjenici iz reda vijećnika Dječjeg gradskog vijeća

Novi saziv Dječjeg gradskog vijeća svečano je konstituiran u utorak 2. listopada u nazočnosti gradonačelnika Marka Paliage, dogradonačelnika Marina Budicina, predsjednika Gradskog vijeća Valerija Drandića i nekolicine vijećnika Gradskog vijeća.

Sjednicu je otvorio gradonačelnik Paliaga uz čestitke novoizabranim malim vijećnicima i želje za uspješan rad i dobru suradnju sa odraslim kolegama u Gradskom vijeću.

Od 15 prisutnih dječjih vijećnika 9 je istaklo svoju kandidaturu za gradonačelnika. U svom predstavljanju iznijeli su niz ideja i prijedloga, založivši se za više međusobnog druženja, više dječjih igrališta i biciklističkih staza u gradu, za humanitarni rad mladih i pružanje pomoći djeci s posebnim potrebama. Pa su tako predložili i da u školama bude manje bubanja i ispitivanja.

Za novog gradonačelnika Dječjeg gradskog vijeća izabran je Nikola Dujmović iz OŠ V. Nazora, a za njegove zamjenike Matija Družetić iz OŠ J. Dobrile i Marta Poropat iz TOŠ B. Benussi.

Fotogalerija