Accessibility icon
27.08.2020

Gradska knjižnica «M. V. Ilirik» uvela je elektronske iskaznice

Rovinjska je Gradska knjižnica “M. V. Ilirik” uvela elektronske iskaznice za sve sadašnje i buduće članove, čime je ušla u krug hrvatskih knjižnica, kao i onih u Istarskoj županiji, koje već neko vrijeme pružaju tu uslugu.

Riječ je o bitnom iskoraku u vidu osuvremenjivanja rada s korisnicima – kako u praktičnome smislu, kao tehnološka činjenica, tako i u ekološkom pogledu.

Svi su članski podatci od sada dostupni putem pametnog telefona. Dovoljno je instalirati mobilnu aplikaciju (Gradska knjižnica Rovinj, sa crno-bijelom gravurom koja prikazuje lik M. V. Ilirika) koju besplatno preuzimate mobitelom pomoćutrgovine  „Google Play“.

Važna je napomena i da svi aktivni članovi, i oni budući, koji ne žele ovu novost, mogu i nadalje koristiti klasične plastificirane iskaznice.

Za sve dodatne informacije moguće je obratiti se knjižničarima Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno.